top of page

KDO JSME

Jsme profesionální konferenční tlumočnice působící na českém trhu téměř deset let. Víme, že různí klienti mají různé potřeby, ale všichni bez výjimky ocení flexibilitu, profesionalitu, přesnost a diskrétnost. A právě to vám nabízíme.

Tlumočíme pro politiky, účastníky velkých mezinárodních konferencí, průmyslové podniky i neziskové organizace. Máme zkušenosti z  lékařských kongresů i dalších vysoce odborných akcí. Pomáháme svým klientům uzavírat obchodní dohody.

Jsme zapsány v seznamu soudních tlumočníků a překladatelů vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Ina Maertens (2).jpg

Mgr. Ina Maertens

 

Ina je soudní tlumočnice a překladatelka anglického, ruského a českého jazyka. Je členkou Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT).

Ina studovala práva a finance. Specializuje se na anglicko-ruské tlumočení a překlady právních textů a zdravotnické dokumentace. Ve volném čase ji nejspíš najdete na tribuně zimního stadionu.

Mgr. Jiřina Holkupová
 

Jiřina tlumočí a překládá mezi češtinou a angličtinou, její mateřštinou je čeština. Je akreditovanou externí tlumočnicí pro instituce EU.

Jiřina studovala tlumočnictví a překladatelství a má v tomto oboru i pedagogické zkušenosti. Pravidelně tlumočí na vědeckých konferencích, kulturních akcích i na akademické půdě. Sama se v akademické rovině věnuje komunitnímu tlumočení, tedy tlumočení pro cizince při komunikaci s českými institucemi. Díky tomu si naplno uvědomuje, jak je důležité, aby tlumočník jen nepřekládal slova, ale zařídil vzájemné porozumění. Ráda se tohoto úkolu ujme i na vaší akci.

bottom of page