KDO JSME

Jsme profesionální konferenční tlumočnice působící na českém trhu téměř deset let. Víme, že různí klienti mají různé potřeby, ale všichni bez výjimky ocení flexibilitu, profesionalitu, přesnost a diskrétnost. A právě to vám nabízíme.

Tlumočíme pro politiky, účastníky velkých mezinárodních konferencí, průmyslové podniky i neziskové organizace. Máme zkušenosti z  lékařských kongresů i dalších vysoce odborných akcí. Pomáháme svým klientům uzavírat obchodní dohody. Využíváme znalosti získané studiem překladatelství a tlumočnictví na Univerzitě Karlově a doplňkovým studiem pro překladatele právních textů.

Ina Maertens (2).jpg

Mgr.Ina Maertens

 

Ina je soudní tlumočnice anglického, ruského a českého jazyka. Je členkou Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT). Jejím mateřským jazykem je ruština.

Ina studovala tlumočnictví a překladatelství, práva a finance a pravidelně absolvuje terminologické kurzy pro soudní tlumočníky. V jejím portfoliu najdete vše od lékařských kongresů přes jednání na nejvyšší úrovni po televizní přenosy. Ví, že kulturní rozdíly mohou být větší překážkou porozumění než jazyková bariéra, a pomůže vám je překonat.

Mgr. Jiřina Holkupová
 

Jiřina tlumočí a překládá mezi češtinou a angličtinou, její mateřštinou je čeština. Je akreditovanou externí tlumočnicí pro instituce EU.

Jiřina studovala tlumočnictví a překladatelství a má v tomto oboru i pedagogické zkušenosti. Pravidelně tlumočí na vědeckých konferencích, kulturních akcích i na akademické půdě. Sama se v akademické rovině věnuje komunitnímu tlumočení, tedy tlumočení pro cizince při komunikaci s českými institucemi. Díky tomu si naplno uvědomuje, jak je důležité, aby tlumočník jen nepřekládal slova, ale zařídil vzájemné porozumění. Ráda se tohoto úkolu ujme i na vaší akci.