KDO JSME

Jsme profesionální konferenční tlumočnice působící na českém trhu téměř deset let. Víme, že různí klienti mají různé potřeby, ale všichni bez výjimky ocení flexibilitu, profesionalitu, přesnost a diskrétnost. A právě to vám nabízíme.

Tlumočíme pro politiky, účastníky velkých mezinárodních konferencí, průmyslové podniky i neziskové organizace. Máme zkušenosti z  lékařských kongresů i dalších vysoce odborných akcí. Pomáháme svým klientům uzavírat obchodní dohody.

Jsme zapsány v seznamu soudních tlumočníků a překladatelů vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Ina Maertens (2).jpg

Mgr. Ina Maertens

 

Ina je soudní tlumočnice a překladatelka anglického, ruského a českého jazyka. Je členkou Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT).

Ina studovala práva a finance. Specializuje se na anglicko-ruské tlumočení a překlady právních textů a zdravotnické dokumentace. Ve volném čase ji nejspíš najdete na tribuně zimního stadionu.

Mgr. Jiřina Holkupová
 

Jiřina tlumočí a překládá mezi češtinou a angličtinou, její mateřštinou je čeština. Je akreditovanou externí tlumočnicí pro instituce EU.

Jiřina studovala tlumočnictví a překladatelství a má v tomto oboru i pedagogické zkušenosti. Pravidelně tlumočí na vědeckých konferencích, kulturních akcích i na akademické půdě. Sama se v akademické rovině věnuje komunitnímu tlumočení, tedy tlumočení pro cizince při komunikaci s českými institucemi. Díky tomu si naplno uvědomuje, jak je důležité, aby tlumočník jen nepřekládal slova, ale zařídil vzájemné porozumění. Ráda se tohoto úkolu ujme i na vaší akci.